فلزیاب Garrett AT MAX محصول کشور آمریکا

فلزیاب Garrett AT MAX محصول کشور آمریکا یک فلزیاب VLF با تکنولوژی نوین برای شناسایی فلزات است.

Read more

فلزیاب ACE 250 محصول Garrett گرت آمریکا

فلزیاب ACE 250 محصول Garrett گرت آمریکا فلزیاب ACE 250 محصول Garrett گرت آمریکا دارای قابلیت های بسیار زیادی می

Read more

فلزیاب AT Gold محصول Garrett آمریکا

فلزیاب AT Gold محصول شرکت گرت آمریکا در فرکانس ۱۸ کیلوهرتز کار می کند و برای تشخیص و کاوش قطعات

Read more