فلزیاب شیراز نمایندگی فروش گنج یاب استان فارس

فلزیاب شیراز نمایندگی شرکت IKPV در استان فارس بزرگترین مرکز خرید، فروش، تعمیر و ارتقاء انواع فلزیاب، طلایاب و گنج

Read more

فلزیاب Junior محصول Bounty Hunter آمریکا

فلزیاب Junior محصول Bounty Hunter آمریکا فلزیاب Junior ساخت کمپانی Bounty Hunter آمریکا یک دستگاه فلزیاب نوین با تکنولوژی بسیار

Read more

فلزیاب Fast Tracker محصول BOUNTY HUNTER آمریکا

فلزیاب Fast Tracker محصول BOUNTY HUNTER آمریکا فلزیاب Fast Tracker محصول BOUNTY HUNTER آمریکا یک دستگاه فلزیاب و طلایاب حرفه

Read more

فلزیاب GPR محصول COBRA آمریکا

فلزیاب GPR محصول COBRA آمریکا طلایاب GPR محصول شرکت Cobra یک فلزیاب پیشرفته ساخت کشور آمریکا می باشد که توانایی

Read more

فلزیاب Rover C4 محصول OKM

فلزیاب Rover C4 محصول OKM فلزیاب Rover C4 یک فلزیاب تصویری و فلزیاب جدید محصول شرکت OKM او کا ام

Read more

فلزیاب Rover C II محصول OKM آلمان

فلزیاب Rover C II محصول OKM آلمان فلزیاب Rover C II یک فلزیاب تصویری پیشرفته محصول شرکت OKM آلمان می

Read more

فلزیاب OKM او کا ام آلمان

فلزیاب OKM او کا ام آلمان فلزیاب OKM او کا ام آلمان – کمپانی سازنده فلزیاب OKM او کا ام در

Read more

فلزیاب Pro Digital محصول Accumaster

فلزیاب Pro Digital محصول Accumaster فلزیاب Pro Digital محصول شرکت Accumaster یک فلزیاب علمی و حرفه ای برای شناسایی و تشخیص

Read more

فلزیاب Bullseye II ساخت Whites آمریکا

فلزیاب Bullseye II ساخت Whites آمریکا فلزیاب Bullseye II محصول شرکت Whites آمریکا برای پیدا کردن محل دقیق هدف بعد

Read more

فلزیاب TW 6 ساخت FISHER آمریکا

فلزیاب TW 6 ساخت FISHER آمریکا فلزیاب TW 6 ساخت کمپانی FISHER آمریکا یک فلزیاب PI با عملکرد پالسی می

Read more