نشانه جغد در دفینه یابی و گنج یابی

نشانه جغد جغد یا بوف یکی از پرندگان شکاری است که تقریبا در تمام نقاط دنیا وجود و فقط در قطب جنوب

قوانین دفینه یابی و گنج یابی

قوانین دفینه یابی و گنج یابی قوانین دفینه یابی هر کار و فعالیتی دارای قوانین و مقرراتی می باشد که در