فلزیاب ALPHA 2000 آلفا 2000

فلزیاب ALPHA 2000 آلفا 2000 محصول کمپانی آمریکایی Teknetics یک فلزیاب حرفه ای می باشد که عمق هدف و شناسه هدف را بر