شیردال یا گریفین یا بشکوچ در دفینه یابی

شیردال یا گریفین (در پارسی میانه: بَشکوچ) موجودی افسانه‌ای با تن شیر و سر عقاب (دال) و گوش اسب است.

بیشتر بخوانید

تاریخچه ریتون در دفینه یابی و سابقه هنر ریتون پیش از میلاد

تاریخچه ریتون در دفینه یابی و سابقه هنر ریتون به پیش از میلاد یعنی حدود 6000 سال پیش باز می

بیشتر بخوانید

آثار و نشانه خرس در دفینه یابی

آثار و نشانه خرس در دفینه یابی

بیشتر بخوانید

آثار و نشانه خرچنگ در دفینه یابی

آثار و نشانه خرچنگ در دفینه یابی به عنوان یک نشان با معنی اعتقادی در بسیاری از تمدن ها بوده

بیشتر بخوانید

آثار و نشانه پروانه در دفینه یابی و گنج یابی

آثار و نشانه پروانه در دفینه یابی نمادی می باشد که در آیین مسیحیت استفاده می شود. نشانه پروانه در

بیشتر بخوانید

آثار و نشانه قوچ در دفینه یابی

آثار و نشانه قوچ در دفینه یابی سه معنی و مفهوم کلی در دفینه یابی دارد که به زیر شرح

بیشتر بخوانید

آثار و نشانه فیل در دفینه یابی

آثار و نشانه فیل در دفینه یابی بیشتر در دوران آشوریان استفاده می شده است.

بیشتر بخوانید

آثار و نشانه قلب در دفینه یابی به چه معناست

آثار و نشانه قلب در دفینه یابی به چه معناست؟ آثار و نشانه قلب در دفینه یابی به معنی و

بیشتر بخوانید

گنج نامه چیست و معرفی تاریخچه گنج نامه و انواع گنج نامه

گنج نامه چیست؟

بیشتر بخوانید