فلزیاب DFX 300 محصول Whites

فلزیاب DFX 300 محصول Whites فلزیاب DFX 300 محصول شرکت Whites آمریکا مدل ارتقاء یافته فلزیاب Whites XLT با همان

Read more

فلزیاب Adventis 2 محصول XP Metal Detectors

فلزیاب Adventis 2 محصول XP Metal Detectors فلزیاب Adventis 2 ساخت شرکت XP Metal Detectors فرانسه یک سیستم هوشمند از

Read more

فلزیاب CSI Pro محصول Garrett آمریکا

فلزیاب CSI Pro ساخت شرکت Garrett آمریکا فلزیاب CSI Pro یک دستگاه فلزیاب پیشرفته و قدرتمند محصول شرکت Garrett گرت

Read more

فلزیاب ADX150 ساخت XP Metal Detectors

فلزیاب ADX150 ساخت XP Metal Detectors فلزیاب ADX150 محصول شرکت XP Metal Detectors کشور فرانسه، یکی از قدرتمند ترین دستگاه های

Read more

فلزیاب EXCALIBUR II محصول Minelab استرالیا

فلزیاب EXCALIBUR II محصول Minelab استرالیا

Read more

فلزیاب Eureka Gold محصول Minelab استرالیا

فلزیاب Eureka Gold محصول Minelab استرالیا فلزیاب Eureka Gold محصولی جدید و پیشرفته از کمپانی Minelab ماینلب استرالیا می باشد.

Read more

فلزیاب GMT محصول Whites آمریکا

فلزیاب GMT محصول Whites آمریکا فلزیاب GMT ساخت کمپانی Whites آمریکا در معدن ها طلا در سراسر جان استفاده می

Read more

فلزیاب ATX محصول Garrett آمریکا

فلزیاب ATX محصول Garrett گرت آمریکا فلزیاب ATX ساخت کمپانی Garrett گرت آمریکا یکی از پیشرفته ترین دستگاه های فلزیاب

Read more

فلزیاب LRL 6000 محصول DEEPFINDERS انگلستان

فلزیاب LRL 6000 محصول DEEPFINDERS انگلستان فلزیاب LRL 6000 ساخت شرکت DEEPFINDERS دیپ فایندرز انگلستان از نسل دوم فلزیاب های

Read more

فلزیاب DEEPMAX X6 ساخت LORENZ آلمان

فلزیاب DEEPMAX X6 ساخت LORENZ آلمان فلزیاب DEEPMAX X6 ساخت شرکت LORENZ آلمان یک فلزیاب حرفه ای و تخصصی برای

Read more