آثار و نشانه فیل در دفینه یابی

آثار و نشانه فیل در دفینه یابی

آثار و نشانه فیل در دفینه یابی بیشتر در دوران آشوریان استفاده می شده است. در دوران آشوریان از نماد فیل به عنوان نماد قدرت و اراده پادشاهی و همچنین نماد ثروتمندی استفاده شده است.

فیل در دفینه یابی

فیل در دفینه یابی

آثار و نشانه فیل در دفینه یابی

آثار و نشانه فیل

آثار و نشانه فیل

نماد فیل بیشتر برای نقره سازی ها و مکان هایی مثل این مشاهده شده است. رمزگشایی نشان فیل اندکی سخت می باشد اما همیشه دفینه اش سنگین و زیاد می باشد و تلاش و صبر زیادی را می طلبد. اگرچه نماد فیل در اکثر دین تمدن ها به عنوان نقش و نگار زینتی استفاده شده است، اما به عنوان نشانه گنج و دفینه نیز از آن استفاده شده است. آثار و نشانه و نماد فیل مثل نمادهای شیر و گاو که به معنی رهبر می باشند، فیل هم نماد قدرت، ریاست، پایداری و سرعت، مغرور، قابل اعتماد و با حیثیت می باشد. علامت فیل در دفینه یابی متفاوت از نشان شیر و گاو نیست و نشانه قبر هم می باشد اما در بیشتر تمدن ها نشانه زینت و دفینه است. نماد فیل بر روی یک سنگ بزرگ  و به معنی وجود گنج و دفینه بزرگ می باشد. برای رمزگشایی این نماد جهت دید عاج های فیل و دم فیل (در صورت وجود) در رمزگشایی به کاوشگر کمک خواهد کرد.

برخی از های مشابه نماد فیل

جهت خرید فلزیاب با شماره ۰۹۱۷۴۳۲۱۷۷۵ تماس بگیرید

 

About the Author:

Leave A Comment

همین حالا تماس بگیرید