آثار و نشانه انگور و نماد خوشه انگور در دفینه یابی

آثار و نشانه انگور و نماد خوشه انگور در دفینه یابی

آثار و نشانه انگور

آثار و نشانه انگور

آثار و نشانه انگور در کاوش و گنج یابی بیشتر به معنا و مفهوم مقبره پادشاه یا ملکه است. نماد خوشه انگور ثروت را نشان می دهد و یکی از نمادهای جذاب به شمار می رود. لذا نباید سنگی که روی آن نماد خوشه انگور هک شده است را تخریب کنید و باید در اطراف آن به جستجو بپردازیم.

انگور و نماد خوشه انگور در دفینه یابی

آثار و نشانه انگور در بسیاری از ساختمان های قدیمی و مقبره ها به کار برده شده است که به معنای وجود دفینه باارزش در اطراف آن می باشد. انگور در یونان باستان به معنای برکت بوده و مسیحیان نیز به آن اعتقاد دارند. اما آنچه برای یک کاوشگر اهمیت دارد وجود انگور یا خوشه آن بر روی قبر و سنگی که مکان آن ثابت بوده است.

برخی از آثار و نشانه های مشابه

 

About the Author:

Leave A Comment

همین حالا تماس بگیرید